โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 7 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (หมดเขต 4 ตุลาคม 2562)

ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราละ 9,700 บาท/เดือน
1.1 วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/ศิลปะ  1 อัตรา
1.5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.6 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา


1.1 วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/ศิลปะ  1 อัตรา
1.5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.6 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา
2.1 พนักงานขับรถ 1 อัตรา   ค่าตอบแทน อัตราละ 9,000 บาท/เดือน
2.2 คนสวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราละ 6,700 บาท/เดือน
2.3 คนงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราละ 6,700 บาท/เดือน
2.4 แม่บ้าน 4 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราละ 6,700 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของทางราชการ ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม