ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ […]...