โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ