สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 103 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15000-16500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์
มีใบผ่าน ภาค ก. ของ กพ.

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
เงินเดือน 15000-16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
มีใบผ่าน ภาค ก. ของ กพ.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 70 อัตรา
เงินเดือน 15000-16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
มีใบผ่าน ภาค ก. ของ กพ.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม