อำเภอบางระกำ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอบางระกำ รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดทำแผน และระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า เงินเดือน 8,000 บาท
หมดเขต 9 เมษายน 2564