กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 79 อัตรา

กรมทางหลวง มีความประสงค์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

1. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชาการศาสตร์

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 50 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน1 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 20 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร

6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา
เงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม