Thai beverage รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขายแคชแวน ประจำสาขาพิษณุโลก (รายได้รวม 20,000 +)

บริษัทในเครือ Thai beverage
รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประจำพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติ 
เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ขึ้นไป
การตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าด้านอุปโภคบริโภค
สามารถขับรถยนต์ได้
เงินเดือน+ค่าคอม (รายได้รวมประมาณ 20,000 ขึ้นไป)

สวัสดิการที่ได้รับ ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ทุนการศึกษาบุตร,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัส,เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
สนใจสอบถาม 061-4062260