บริษัทในเครือ CP ALL รับสมัครพนักงาน 40 ตำแหน่ง 105 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานในเครือ CP ALL

วิธีสมัครงาน

1.ให้ลงทะเบียน คลิ๊ก
2.ล็อคอิน username
3.เลือกตำแหน่ง
4.ส่งใบสมัคร


ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. Full Stack Developer (Gosoft co., ltd.) 5 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. Data Scientist (Gosoft Co., Ltd.) 2 อัตรา
  ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Data Science
  รายละเอียดเพ่ิ่มเติม
 3. IT Project Manager (Gosoft) 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. General Manager (Learning Center) 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. IT Business Analyst 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 6. IT Solution Architecture (Gosoft) 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 7. ElasticSearch Developer 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ผลิต ( ประจำโรงงานลำพูน ) 2 อัตรา
  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( ประจำโรงงานลำพูน ) 1 อัตรา
  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 3.  เจ้าหน้าที่จัดกระจายสินค้า ( ประจำโรงงานลำพูน ) 2 อัตรา
  ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด  30 ตำแหน่ง 88 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Catalog On Shelf 4 อัตรา
  ปริญญาตรีทุกสาขา
  24 – 30 ปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม

2. Senior Social Media Marketing 2 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาการตลาด, โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Online 5 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปี
อายุ 22 – 28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 5 อัตรา
ปริญญาตรี
22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

5. Webmaster 5 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์และสื่อใหม่ๆ
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
สามารถออกแบบหน้า Web page ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้าน Online Marketing ได้อย่างดี
อายุ 25-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

6. SEO Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาด Digital marketing)
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

7. Senior System Analyst 3 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

8. Software Tester 5 อัตรา
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

9.เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ 2 อัตรา
ฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อายุ 24-30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

10. เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี 3 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

11. Call Center ( Outsource ) 3 อัตรา
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

12.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้า 1 อัตรา
ปริญญาตรี
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

13.Data Analyst 1 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

14. เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C 4 อัตรา (บางบัวทอง)
ปริญญาตรีสาขา Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

15. เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย 3 อัตรา
ปริญญาตรีสาขา Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

16. e-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic ) 1 อัตรา
28-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

17. Online Marketing Manager 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

18. เจ้าหน้าที่Inventoryและระบบงาน 5 อัตรา
อายุ 22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

19. Senior Management Informaiton System 3 อัตรา
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

20. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทาง E-Commerce 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
อายุ 21 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

21. Web Design  2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
มีประสบการณ์ทำงานด้านอออกแบบ Website 0-1 ปี
อายุ 22 – 28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

22. Trade Planning 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

23.Business System Analyst 4 อัตรา
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
25-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

24. SEM Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

25.EDM Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

26. Online Marketing 4 อัตรา
ปริญาตรี สาขาการตลาด และอื่นๆ
อายุ 22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

27. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Online 3 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ กรตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
อายุ 22 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

28.นิติกร 1 อัตรา
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสัญญา 0-3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

29.Customer Service 3 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

30 Content Development 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา
http://job.cpall.co.th/v2/RC_Job.aspx?&center=b1yhTOs23Yo%3d#form