บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่และในเครือ) รับสมัคร พนักงาน 44 ตำแหน่ง 52 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต 26 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่พัสดุคงคลัง 3 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,Supply Chain หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง/ชาย อายุ 28 – 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ – คลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา อยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 22 – 25 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Developer (RPA & Workflow) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Data Analyst 1 (SAP BI/BW) 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS สถิติ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Graphic Designer 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา ( บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชาย / หญิง
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

PG Recruiter 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

QC Supervisor 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 27 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Personal Assistant to Group Director 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Customer Development 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Solution management architecture 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Process Automation Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Analyst Manager 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต  30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 1-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

3PL Management Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา แม่ฮ่องสอน (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายะเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา เชียงใหม่ (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กำแพงเพชร (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิ

ตม

นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ (QA Officer) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 – 38 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรประกันคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22-38
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ด้าน QA Engineer ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Financial Policy and Risk Management Manager 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
จบการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมี Certificate ทางด้านบัญชี (CPA, CIA) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

AP Accounting officer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง/ชาย อายุ 23 – 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้,ตั้งหนี้ อย่างน้อย 1-3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Officer 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รับสมัคร 01 กันยายน 2020 ถึง 30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรี การตลาด/บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาดและปฏิบัติงานในการสร้างแบรนด์ การสท่อสารการตลาด และ CRM ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรีสาขาวิชา IT, วิทยาการคอมพิวเตอร์, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Category development executive 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

In-store Execution Manager 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 22-25 ปี
ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงาน : 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 15 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 31 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 30 พศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 พศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พศจิกายน 2563
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22 – 25 ปี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
มีความสามารถในการใช้ MS Office, SAP
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีทักษะในการสื่อสาร และควบคุมอารมณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบเครื่องมือวัด รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php