24 SHOPPING รับสมัคร พนักงาน 15 ตำแหน่ง 49 อัตรา

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในเครือ CP-ALL รับสมัคร 15 ตำแหน่ง 49 อัตรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ –  5 อัตรา
Webmaster –  5 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ –  4 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ – 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ –  2 อัตรา
Software Tester – 5 อัตรา
Senior System Analyst –  3 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส Social Media Marketing – 2 อัตรา
Senior Management Informaiton System –  3 อัตรา
เจ้าหน้าที่Inventoryและระบบงาน – 5 อัตรา
Online Marketing Manager – 1 อัตรา
e-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic ) – 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย – 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C – 4 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี – 3 อัตรา