โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสปิทอล รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (บุคคลทุพพลภาพ) ​​​​จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้.-
❖ ไม่จำกัดเพศ
❖ อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไปไม่เกิน 45 ปี
❖ ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ป.ตรี
❖ มีบัตรประจำตัวบุคคลทุพพลภาพ
❖ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
❖ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างดี
❖ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
❖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น
❖ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
❖ มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
❖ มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การรับสมัครสอบ :
สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
สมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
(❌ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร 055-909888 ต่อ 1021
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

#กำหนดการสอบ :
วัน/เวลา
** ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **
วิธีการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
    ✳️สถานที่
    ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

✳️หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
​1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​2. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​3. ,สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ​​​จำนวน 1 ชุด
​4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาทรานสคิปท์​​​​จำนวน 2 ชุด
​5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว​จำนวน 2 รูป
​6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​จำนวน 1 ชุด
​7. บัตรประจำตัวบุคคลทุพพลภาพ​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​8.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย)​​จำนวน 1 ชุด