โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับสมัครนักกายภาพบำบัด

เงินเดือน คามวุฒิ เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค.63