ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 เป็น 1000 บาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้เพิ่มจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท ่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

คาดว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะสามารถจ่ายอัตราเบี้ยคนพิการใหม่นี้ได้ ซึ่งผู้พิการจะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องมีคุณสมบัติคือ มีบัตรประจำตัวผู้พิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เนื้อหาเต็ม https://www.thairath.co.th/news/business/1758626