อบต.วังทองพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กทักษะ 2 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม