สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (กพ) สำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2563 จำนวน 500,000 ที่นั่ง ตั้งแต่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563 (พิษณุโลก 35,000 ที่นั่ง)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสอบ ภาค ก (กพ) สำหรับบุคคลทั่วไปประจำปี 2563 จำนวน 500,000 ที่นั่ง ตั้งแต่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 500,000 ที่นั่ง ศูนย์สอบ 15 ศูนย์ สมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com