สำนักงาน กศน.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ครูผู้ช่วย 11 สาขา 207 อัตรา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 207 อัตรา

สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ 104 อัตรา
สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน 9 อัตรา
สำนักงาน กศน.ตาก 68 อัตรา
สำนักงาน กศน.น่าน 25 อัตรา
สำนักงาน กศน.พังงา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
ปริญญาตรี 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

กลุ่มวิชาภาษาไทย
       กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
       กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
       กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
       กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
       กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
       กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
       กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
      กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2563 ที่เวปไซต์ https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G06

รายละเอียดเพิ่มเติม