สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 6 พิษณุโลก รับสมัคร คนสวน (ป.4)

รับสมัครตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 055-258221​