สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี 193 อัตรา (ส่วนกลาง)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 193 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
จำนวน 193 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/ หัวข้อ “การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก”

รายละเอียดเพิ่มเติม