สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดสอบ นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา (ป.ตรี)

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดสอบพนักงานกองทุนยุติธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา

  • ส่วนกลาง 1 อัตรา
  • ส่วนภูมิภาค 40 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
กำหนดการสมัคร : 16- 22 กรกฏาคม 2563
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://www.moj.go.th/ หรือ https://jfomoj.go.th/

รายละเอียดประกาศ :