สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร คนงาน (ใช้วุฒิ ป. 4 – ป.6)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ป.4 หรือ ป.6 และมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นช่างฝีมือมีใบผ่านการรับรองการทำงาน
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ค.63 ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม