ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ