วีเมดแล็บ เซ็นเจอร์ รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต 2 อัตรา (ม.6 – ปวส.)