วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก รับสมัคร ครูประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก อำเภอบางระกำมีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม