พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) รับสมัครงาน 50 อัตรา (ม.6 หรือเทียบเท่า)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็น อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) จำนวน 50 อัตรา

อัตราค่าจ้าง วันละ 360-. บาท ปฏิบัติงานวันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์
ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.

*วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป