บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 13 ตำแหน่ง 15 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงานในบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ อัพเดต 8 สิงหาคม 2563

Manager – Financial Statements & Consolidation Section 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
หมดเขต 31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Supply Chain or Procurement
หมดเขต 31/08/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ระบบบริหารคุณภาพ 2 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร
ประสบการณ์ทำงาน : การควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 1-3 ปี
หมดเขต  31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 1 ปี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

EXECUTIVE SECRETARY TO MANAGING DIRECTOR 1 อัตรา
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์การเงิน 1 อัตรา
ป.โท ทางสินเชื่อ
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล – งานระบบ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเิตม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการ 1 อัตรา
ป.ตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php

ขั้นตอนสมัครงาน
ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร