ทีโอที รับสมัครสอบคัดเลือกเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง (สมัครออนไลน์)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน โดยมีค่าสมัครสอบ 200 บาท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering v5o สาขาอิน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์(บุคคลภายนอก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่ง วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์(เฉพาะลูกจ้านิติบุคคล)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

5 .ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม