การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 18 ตำแหน่ง 973 อัตรา (ส่วนกลาง)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มีนาคม 2563 ที่เวปไซต์ https://railway.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าสมัครสอบ 300 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม