กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัคร พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) 146 นาย (ป.6)

กองพันจู่โจม รักษาพระองค์ รับสมัคร พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) 146 นาย