กสท โทรคมนาคม เปิดสอบบรรจุพนักงาน 16 อัตรา (รัฐวิสาหกิจ)

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม มีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี ความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน วุฒิ ป.โท ป.ตรี และ ปวส. 16 ตำแหน่ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563  สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ที่เวปไซต์ https://career.cattelecom.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม