กรมทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กรมทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานโยธา 4 อัตรา

สมัครได้ที่ กรมทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ