กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.)31 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.)31 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศรับสมัคร
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.) 31 อัตรา  
เงินเเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี (สามารถเช็คสาขาตามประกาศอีกครั้ง)

โดยปฏิบัติงานในพื้นที่
-จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ระยะเวลา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน