กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบพนักงานราชการ 15 อัตรา (ส่วนกลาง รับสมัครออนไลน์)

กรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่ง ช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

Please follow and like us: