โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ (หมดเขต 8 พ.ย.62)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ใน

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 684 บาท / วัน
———————————
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไปรษณีย์แบบ EMS โดยส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
———————————
ศึกษาระเบียบการรับสมัครและหลักฐานที่ใช้ประกอบได้ที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร