อบต.บ่อทอง รับสมัคร พนักงาน (ไม่จำกัดวุฒิ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ตำแหน่ง คนงาน (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) 1 อัตรา

  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน

ผู้สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 055-90-6418 ต่อ 11

รายละเอียดเพ่ิมเติม