สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 75 อัตรา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 9 อัตรา
นักจิตวิทยา 5 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
นักโภชนาการ 4 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา
พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงพยาบาลชุมชนที่รับตำแหน่งนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม