สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หมดเขต 21 ตุลาคม 2562)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือ ทางเวชนิเทศน์ หรือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือ ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2562 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม