สสจ.พิษณุโลก รับสมัคร แพทย์แผนไทย และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 2 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15960 บาท / เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือ วิชาการแพทยืแผนไทยประยุกข์ และ ได้รับใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกข์
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 7590 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ม.3 หรือ ม.6
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรพยากรบุคคล ขั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 18 – 24 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสนใจงานจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 75 อัตรา