นัดพบแรงงาน พิษณุโลก 14 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก