คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิจัย ค่าตอบแทน 22,950 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ใช้วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค่าตอบแทน 22,950 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม