คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2562)

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัฒนานวัตกรรมคณะแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562

ประกาศขยายเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร