คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่ง
อาจารย์ ภาควิศวกรรมโยธา 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม