กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร ชายหญิง เป็น อาสาทหารพราน 245 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2562