กรมการจัดหางาน รับสมัคร คนไปทำงานมาเก๊า 70 อัตรา (ค่าตอบแทน 42500 – 44380 บาท)

รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 63 ค่าตอบแทน 42500 – 44380 บาท

ตำแหน่ง พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องพัก 50 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานดูลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป 20 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน หรือยื่นทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม