Thaibev และบริษัทในเครือ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา (2 ม.ค.64)

ไทยเบฟ และบริษัทในเครือ สมัครงานหลายอัตรา อัพเดต 2 มกราคม 2564

Store Cashvan Officer 1 อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป – สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา
ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าทีมขาย (Sales Associate) / HORECA ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้างานขนส่ง 1 อัตรา
ปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น) 1 อัตรา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านการบรรจุสุราเป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น) 1 อัตรา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, อุตสากรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร, เคมีเทคโนโลยี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในด้านการบรรจุสุราเป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค (งานไฟฟ้า) – สายการผลิตสุรา 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุม (ในประเทศ) 1 อัตรา
ป.ตรี ด้านกฎหมาย (ถ้ามีปริญญาโททางด้านกฎหมายหรือมีวุฒิเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Assistant Filed Merchandise Supervisor-Modern Trade 1 อัตรา
อนุปริญญาด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphic Associate-Cash Van 1 อัตรา
ปริญญาตรี ด้านการออกแบบ, กราฟฟิค, ศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศสาตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Filed Merchandise Supervisor-Modern Trade 1 อัตรา
ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีสมัครงาน

สร้างบัญชีผู้สมัคร คลิ๊ก
เข้าสู่ระบบ คลิ๊ก
เลือกตำแหน่งงานที่จะสมัคร เลือก สมัครงานเดี๋ยวนี้