ปูนซีเมนต์ไทย SCG รับสมัครพนักงานหลายอัตรา อัพเดต 2 มกราคม 2564

ปูนซีเมนต์ไทย รับสมัครงานหลายอัตรา อัพเดต 2 มกราคม 2564

Packing Operator 1 อัตรา (ระยอง)
จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล,เครืองมือกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Operator (Contract) 1 อัตรา (กทม.)
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดการจัดการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศหรือบัญชีบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม

Business Development (CBM) 1 อัตรา (กทม.)
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจหรือเทียบเท่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Security Compliance Specialist 1 อัตรา (กทม.)
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

QA Engineer, Chemical Business 1 อัตรา (ระยอง)
ปริญญาตรี-โท สาขา Chemical Engineering, Chemistry, Industrial Chemistry 
รายละเอียดเพิ่มเติม

Customer Adviser (Bangson area) 1 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาการบัญชีบัญชีบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Living Advisor (Contract) 1 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดการจัดการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศบัญชีบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
Data Scientist – Packaging Business 1 อัตรา
ปริญญาเอก / ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สถิติ / วิศวกรรมอุตสาหการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Machine Learning
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีสมัครงาน

1.สมัคร Account ที่เวปไซต์ คลิ๊ก
2. Sigh In ที่นี่ คลิ๊ก
3.เลือกตำแหน่งที่สมัครแล้วเลือก App;y Now