CPALL รับสมัครงานหลายอัตรา อัพเดต 24 มิ.ย. 63 ถึง 15 ตำแหน่ง 52 อัตรา (กทม.)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อัพเดต 24 มิถุนายน 2563

วิธีการรับสมัคร
1.ให้ลงทะเบียน คลิ๊ก
2.ล็อคอิน
3.เลือกตำแหน่ง
4.ส่งใบสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาด (social media marketing) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 5 อัตรา
Programmer บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (วิศวกรโยธา) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่สรรหาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 7 อัตรา
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 10 อัตรา
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (รับวุฒิ ปวช, ปวส) ด่วน – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่โรงคั่วกาแฟ – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบภายใน) – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนันสนุนสารสนเทศ – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
พนักงานร้านกาแฟ สาขา นานาใต้ – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
ผู้ช่วยผู้บริหาร (จีนและอังกฤษ) – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
ผู้ช่วย Chef (อาหาร,เบเกอรี่) – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ IT – บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 2 อัตรา