CPALL รับสมัครงานหลายอัตรา อัพเดต 20 ก.ค.63 ถึง 15 ตำแหน่ง 44 อัตรา (กทม.)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อัพเดต 20 กรกฎาคม 2563

วิธีการรับสมัคร
1.ให้ลงทะเบียน คลิ๊ก
2.ล็อคอิน
3.เลือกตำแหน่ง
4.ส่งใบสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (บริษัท ซีพี แรม จำกัด) –  1 อัตรา
Junior Programmer ( JAVA ) – บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 4 อัตรา
Account Executive – บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 2 อัตรา
Business Analyst / System Analyst – บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 4 อัตรา
Software Quality Assurance : Backend / POS / Mobile Application Tester – บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 1 อัตรา
Data Scientist – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Catalog On Shelf – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 4 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา
Webmaster – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 5 อัตรา
Product Development – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี – ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 2 อัตรา
Software Tester – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 5 อัตรา
Senior System Analyst – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา