ตำแหน่งงาน CP ALL อัพเดต 16 ตุลาคม 2563 จำนวน 89 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงาน CP ALL บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด รวม 32 ตำแหน่ง 89 อัตรา อัพเดต 16 ตุลาคม 2563

1.ให้ลงทะเบียน คลิ๊ก
2.ล็อคอิน username
3.เลือกตำแหน่ง
4.ส่งใบสมัคร


  1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Catalog On Shelf 4 อัตรา
    ปริญญาตรีทุกสาขา
    24 – 30 ปี
    รายละเอียดเพิ่มเติม

2. Product Development 1 อัตรา
ปริญญาตรีทุกสาขา
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Online 5 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปี
อายุ 22 – 28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 5 อัตรา
ปริญญาตรี
22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

5. Webmaster 5 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์และสื่อใหม่ๆ
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
สามารถออกแบบหน้า Web page ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้าน Online Marketing ได้อย่างดี
อายุ 25-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

6. SEO Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาด Digital marketing)
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

7. Senior System Analyst 3 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

8. Software Tester 5 อัตรา
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

9.เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ 2 อัตรา
ฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อายุ 24-30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

10. เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี 3 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

11. Call Center ( Outsource ) 3 อัตรา
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

12.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้า 1 อัตรา
ปริญญาตรี
อายุ 22-28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

13.Data Analyst 1 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

14. เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C 4 อัตรา (บางบัวทอง)
ปริญญาตรีสาขา Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

15. เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย 3 อัตรา
ปริญญาตรีสาขา Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

16. e-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic ) 1 อัตรา
28-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

17. Online Marketing Manager 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

18. เจ้าหน้าที่Inventoryและระบบงาน 5 อัตรา
อายุ 22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

19. Senior Management Informaiton System 3 อัตรา
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

20. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทาง E-Commerce 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
อายุ 21 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

21. Web Design  2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
มีประสบการณ์ทำงานด้านอออกแบบ Website 0-1 ปี
อายุ 22 – 28 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

22. Trade Planning 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

23.Business System Analyst 4 อัตรา
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
25-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

24. SEM Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

25.EDM Specialist 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

26. Online Marketing 4 อัตรา
ปริญาตรี สาขาการตลาด และอื่นๆ
อายุ 22-35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

27. นักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัด
กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

28. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Online 3 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ กรตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
อายุ 22 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

29.นิติกร 1 อัตรา
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสัญญา 0-3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

30.Customer Service 3 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

31 Content Development 2 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป
24 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

32. Senior Social Media Marketing 2 อัตรา
ปริญญาตรีสาขาการตลาด, โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย_3-4__ปี
ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และ Online Tools ต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา
http://job.cpall.co.th/v2/RC_Job.aspx?&center=b1yhTOs23Yo%3d#form