งาน CP ALL อัพเดต 24 กันยายน 2563 จำนวน 22 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงาน CP ALL  รวม 15 ตำแหน่ง 22 อัตรา อัพเดต 24 กันยายน 2563

วิธีสมัคร
1.ให้ลงทะเบียน คลิ๊ก
2.ล็อคอิน username
3.เลือกตำแหน่ง
4.ส่งใบสมัคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 2 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป 1 อัตรา
ปริญญาโท-เอก / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณคดี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ลาดพร้าว 1 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครูประจำศูนย์การเรียน ภูมิภาค (ประจำศูนย์การเรียนนครสวรรค์) 1 อัตรา
ปริญญาตรีการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา 1 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – เพชรบุรี (ด่วน) 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -ลำปาง 1 อัตรา
IT Solution Architecture (Gosoft) 1 อัตรา
Blockchain Full Stack Developer 1 อัตรา
Data Scientist (Gosoft Co., Ltd.) 2 อัตรา
IT Project Manager (Gosoft) 1 อัตรา
IT Business Analyst 1 อัตรา
AI Full Stack Developer 1 อัตรา
Full Stack Developer (Gosoft co., ltd.) 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่จัดจ้าง (วิศวกรโยธา) 2 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา

ที่มา http://job.cpall.co.th/v2/Default.aspx