หมวดหมู่: CPF

CPF บริษัทชั้นนำด้านอาหารและเกษตรในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มากมาย รวมถึงเนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูป อาหารปลา อาหารไก่และไข่ และอื่นๆ ที่มีมาตรฐานสูง นอกจากนี้ CPF ยังให้บริการด้านการจัดการฟาร์ม และความปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพสูง

error: Content is protected !!